Otváracie hodiny pobočiek

Aktuálne informácie k pobočkám. Priebežne aktualizujeme informácie o otváracích hodinách našich pobočiek.

Výber hotovosti nad 5 000 eur

Požiadajte o výber väčšieho množstva hotovosti vopred
bez návštevy pobočky.

George

Všetko vybavíte pohodlne a bezpečne z mobilu alebo osobného počítača. Je to jednoduché, pozrite si naše videonávody.

Pobočky a bankomaty

Kontakty

Klientske centrum

Zavolajte nám
*0900
0850 111 888
0910 111 888
0915 111 888
Fax
+421/2/58 26 86 70
Zavolajte nám zo zahraničia
+421/2/58 26 81 11
+421 910 111 888
+421 915 111 888
Zavolajte nám cez internet

Napíšte nám

Vyplňte kontaktný formulár a my vám zavoláme späť

Centrála

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37
Bratislava
Slovenská republika

Ombudsman

Osobne:

V pracovných dňoch od 9:00
do 15:00 v centrále
(po predchádzajúcej dohode).

Môžete sa na nás obracať e-mailom do schránky ombudsman@slsp.sk alebo písomne na adresu: 

Slovenská sporiteľňa, a.s.
ombudsman
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

E-mail: ombudsman@slsp.sk

Bankové údaje

IČO: 00 151 653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262

Kód banky: 0900
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX
Clearing: SLSP SC
REUTERS: SVBR, SVBS, SVBT,SVBU

Zmena telefónnych čísel

Slovenská sporiteľňa prestala používať telefónne čísla vo formáte +421 912 52X XXX. V prípade, že na komunikáciu s bankou používate telefónne číslo v tomto formáte, prosím, nahraďte ho číslom +421 2 48 62X XXX s použitím rovnakého koncového štvorčíslia (napríklad číslo +421 912 521 234 nahraďte číslom +421 2 48 621 234). Čísla v novom formáte sú už funkčné a môžete ich začať používať.

Pre ľudí

Pondelok – Piatok: 8:00 – 18:00 h

Tel.: 02/58 26 81 22
Tel.: 02/58 26 82 99
Email: pohladavky@slsp.sk

Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Günther Mandl

Predseda predstavenstva
CEO

Pavol Vejmelka

Člen predstavenstva

Adrianus J. A. Janmaat

Člen predstavenstva

Oddelenie Retail sales a riadenie investičných produktov
Sales desk

Sales desk

tel: 02/48 62 56 20
tel: 02/48 62 56 04
tel: 02/48 62 56 05

Pre firmy

Kontaktujte naše Klientske centrum, kde vás nasmerujeme k našim špecialistom priamo do pobočky, ktorá vám najviac vyhovuje.

 

Tel.: *0900
E-mail: info@slsp.sk 

Spoznajte našich regionálnych špecialistov z Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a objednajte si u nich bezplatnú konzultáciu na www.zacinamepodnikat.sk.

Regionálne firemné centrum Bratislava

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 44 57

Regionálne firemné centrum Trnava

Vajanského 24,
917 69 Trnava

Tel.: 033/556 84 91

Regionálne firemné centrum Nitra

Štefánikova 10,
949 01 Nitra

Tel.: 037/654 08 21

Regionálne firemné centrum Trenčín

Nám. sv. Anny 3148,
911 79 Trenčín

Tel.: 032/740 53 00

Regionálne firemné centrum Žilina

A. Bernoláka 55,
010 01 Žilina

Tel.: 041/563 74 21

Regionálne firemné centrum Banská Bystrica

29. augusta 34,
975 75 Banská Bystrica

Tel.: 048/431 43 24

Regionálne firemné centrum Košice

Trieda SNP 88,
040 11 Košice

Tel.: 055/735 57 04

Regionálne firemné centrum Prešov

Masarykova 10,
080 67 Prešov

Tel.: 051/485 13 62

Veľkí firemní klienti

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 48 72

Projektové financovanie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 48 72

Syndikácie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 48 72

Obchodné financovanie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 48 22

Faktoring

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 92 21

Firemné pasíva

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 48 05

Lízing

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel.: 02/48 62 92 50

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 47 64

International Desk

Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Tel: +421/2/48 62 44 40

Zoznam ďalších kontaktných osôb služby International Desk v skupine Erste Bank Group

Richard Košecký

Riaditeľ odboru

tel: 02/48 62 53 82

Róbert Herbec

Dlhové kapitálové trhy

tel: 02/48 62 54 32

Peter Kníž

Riaditeľ odboru

tel: 02/48 62 56 24
fax: 02/48 62 70 12

Oddelenie Trading
Vladimír Jaškovič

Trader

tel: 02/48 62 56 03
fax: 02/48 62 70 13

Robert Kádaši

Trader

tel: 02/48 62 56 01
fax: 02/48 62 70 13

Bloomberg: SLOV
Reuters Dealing: SLOV
Reuters Info Page: SVBR

Oddelenie Firemný sales
Ľubomír Hladík

Vedúci oddelenia

tel: 02/48 62 56 22

Róbert Kaliský

Dealer

tel: 02/48 62 56 23

Miroslav Smida

Dealer

tel: 02/48 62 56 26

Branislav Cibák

Dealer

tel: 02/48 62 56 28

Andrea Šlesárová

Dealer

tel: 02/48 62 56 27

Oddelenie Custody & Funds administration
Andrea Ondrušková

Vedúca oddelenia

tel: 02/48 62 54 81
fax: 02/48 62 70 14

Mariana Juhászová

Custody officer

tel: 02/48 62 54 79
fax: 02/48 62 70 14

Inštitucionálny sales
Šarlota Šipulová

Vedúca oddelenia

Tel: 02/48 62 56 19

Monika Smělíková

Dealer

Tel: 02/48 62 56 29

Štátna správa a neziskový sektor

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

tel: : 02/48 62 60 34

Územná a miestna samospráva

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Tel: 02/48 62 60 34

Skupina Erste Group

 • Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck;
 • Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.;
 • Česká republika – Česká spořitelna a.s.;
 • Chorvátsko – Erste & Steiermärkische Bank d.d.;
 • Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.;
 • Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..;
 • Čierna Hora – Erste Bank AD Podgorica;
 • Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău;
 • Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina;
 • Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje;
 • Slovinsko – Banka Sparkasse d.d.

Česká republika: Česká spořitelna

Čierna hora: Erste Bank AD Podgorica

Chorvátsko: Erste Bank Croatia

Maďarsko: Erste Bank Hungary

Moldavsko: Banca Comercială Română Chisinău

Rakúsko: Erste Bank Oesterreich

Rumunsko: Banca Comerciala Romana

Slovinsko: Banka Sparkasse d.d. 

Srbsko: Erste Bank Serbia

Informácie o platnom zozname bánk skupiny Erste, do ktorých Slovenská sporiteľňa vykoná cezhraničný prevod v prospech klientov bánk skupiny Erste za zvýhodnených poplatkov v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad nájdete tu.